Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hazus : kvantitativ riskanalys av naturolyckor
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Antal skador och ekonomiska förluster till följd av översvämningar har ökat världen över, även i Sverige. I Sverige förväntas klimatförändringar i kombination med ökat urbanisering, befolkningsökning och ekonomisk tillväxt att öka exponering för- och konsekvenser av översvämningar. Detta utgör ett hot mot människor, miljö och samhälle.