Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Högupplösta nederbördsprognoser för hydrologisk riskbedömning : forskning
Författare
Olsson Jonas, Cederbom Charlotte, Grahn Tonje
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
SMHI, SGI och KAU har under 2011-2015 genomfört forskningsprojektet Intensiv nederbörd och hydrologisk risk. Projektets övergripande syfte var att utveckla vår kapacitet att kvantifiera och riskbedöma hydrologiska effekter av skyfall (intensiv korttidsnederbörd).