Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data : metodutveckling och utvärdering
Författare
Johansson Barbro m fl
Utgivare
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Utgivningsår
2007
Rapporten redovisar slutresultat från projektet ”Översvämningsprognoser - Utveckling av metoder för ett rikstäckande system för vattenförings- och vattenståndsprognoser”. Projektet har i huvudsak varit finansierat av Räddningsverket, men har även utnyttjat resultat från näraliggande projekt finansierade av Elforsk, SMHI och EU. Fokus har varit på följande områden: · Utveckling och utvärdering av en metodik för att utnyttja meteorologiska och hydrologiska sannolikhetsprognoser · Utvärdering och minimering av osäkerheten i hydrologiska (vattenföring) och hydrauliska (vattenstånd) prognosmodeller. · Utveckling och utvärdering av metoder för att utnyttja radarobservationer av nederbörd.