Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid misstänkt farlig försändelse Helsingborg 2019
Författare
Linderos Gert
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2020-03-12
Larm inkom om att ett paket gått sönder i postens lokaler och att några personer fått ämnet på sig från det trasiga paketet. De första enheterna spärrar av tillfartsvägar och förberedelser görs för att frysa läget. En brandman iklädd kemdräkt(engångs) och påtaget andningsskydd skickas fram och in i ”het zon” för att fotografera den söndriga försändelsen. Den trasiga försändelsen isolerades i en plasttunna med förslutande lock. Polisen beslöt att göra en snabbtest på försändelsens innehåll och tog sedan hand om försändelsen.