Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inriktning och samordning inom hälso- och sjukvården vid särskild händelse Projektrapport: implementering av "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar" i landstingen
Utgivare
Socialstyrelsen (SoS)
Utgivningsår
2020
Hanteringen av samhällsstörningar handlar om att omsätta krishanterande aktörers förmåga till effekt på bästa sätt. Om samhällets samlade resurser ska kunna användas på bästa sätt behöver de inriktas och samordnas. Inriktning och samordning är resultat eller effekter av funktionerna samverkan och ledning. Hälso- och sjukvården utgör en samhällsviktig verksamhet och landstingen genom sin katastrofmedicinska beredskap är en viktig aktör i krishanteringssystemet. Med syfte att stärka landstingens förmåga till samverkan och ledning har Socialstyrelsen genomfört projektet Implementering av ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” i landstingen. Denna rapport redovisar resultatet från projektet och utgör underlag för tillämpning av ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt för samverkan och ledning inom katastrofmedicinsk beredskap, såväl i fred som vid höjd beredskap.