Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökning orsakade lägenhetsbrand Trollhättan 2012
Författare
Svantesson Mikael
Utgivare
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2013-01-10
Larm från inringare som hör brandvarnare från lägenhet och ser även rök i trapphuset. Brandbilden på platsen talar för att branden startat lågt ned vid golvet framför underskåpet i samma område som cigarettfimpar och hushållssopor låg. Ett tänkbart scenario kan vara att lägenhetsinnehavaren tömt en eller flera askkoppar i soppåsen och att en glödande fimp orsakat branden.