Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i avfallsupplag, Hova : olycksutredning
Författare
Studahl Pontus
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019-12
Den 10 februari 2019 utbröt en brand i byggnad i Gullspång kommun. Det brann i ett lager med bränslekross som mestadels bestod av trä och plast från byggindustrin. Räddningsinsatsen blev komplicerad, både släcktekniskt och miljömässigt. Det blev stora svårigheter att bekämpa branden vilket resulterade i en långvarig insats där stora mängder förorenat spillvatten hanterades. MSB bedömde att räddningsinsatsen var av nationellt intresse med tanke på komplexiteten och de miljömässiga utmaningarna som Räddningstjänsten Östra Skaraborg ställdes inför. MSB beslutade därför att genomföra en olycksutredning för att samla in erfarenheter från insatsen och få ett underlag för metod- och kunskapsutveckling för räddningsinsatser. Uppdraget att genomföra olycksutredningen gick till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.