Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av insats vid brand på avfallsanläggning Norrköping 2019
Författare
Brauns Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2019-03-05
Brandens storlek och omfattning berodde dels på dess sena upptäckt, men också att den återvunna plasten/soporna var förtätad och av sådan omfattning att den var övermäktig räddningstjänstens resurser vid framkomst. Området var begränsat av en betongmur och detta tillsammans med för stunden gynnsamt väderläge gjorde att branden sannolikt hade fått svårt att sprida sig vidare ifrån berört området. Anledningen till att brandens omfattning begränsades var betongmuren, men också till stor del att det i områdets mitt upprättades en begränsningslinje mellan de olika sopsorteringsmassorna.