Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
VMA aktiverades vid ammoniakutsläpp Ale 2018
Författare
Gottlieb Kristoffer
Utgivare
Bohus Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
0
Läckage av ammoniak sker på Ale Arena. Larmet utlöstes till följd av en teknikers arbete på platsen. Ammoniak sprider sig i närområdet och tidigt fokuseras insatsen på att evakuera folk. Senare aktiveras ett så kallat varningsmeddelande via VMA. Strax därefter kommer svaret att SOS inte kan aktivera VMA. RCB bedömer att det föreligger ett skyndsamt behov av att varna allmänheten och väljer att manuellt dra VMA från brandstationen i Kungälv. Resultatet blev att tyfonerna, mer känt som Hesa Fredrik, aktiverades i hela Kungälv och Ale kommun.