Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i butik med rökspridning till annan brandcell Tibro 2019
Författare
Frid Rasmus
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Utgivningsår
2019-07-10
Räddningstjänsten larmas till brand i livsmedelsbutik. Butiken är belägen i bottenplanet i en större byggnad som är del i ett större byggnadskomplex. Släckning påbörjas ca 15 minuter efter brandstart. Trots den korta tiden har rök spridits till både ett hotell samt en frisörsalong som ligger vägg i vägg med butiken. Vid undersökningen konstaterades att det fanns otäta genomföringar i brandcellsgränser, ovan undertaket i butiken, som medfört tidig rökspridning till de närliggande verksamheterna.