Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
An analysis of fixed water sprinkler systems on ro-ro decks
Författare
Frid, Rasmus, Palm, David
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2010
Denna rapport är en kostnad-nytta analys som behandlar ett nytt förslag för installationsrekommendationer för vattensprinklersystem på ro-ro däck. Det nya regelverket är utvecklat av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås. Regelverket jämförs med det gällande regelverket kallat Resolution A.123(V). Målet är att bestämma om och hur mycket effektivare de nya rekommendationerna är än de nu gällande. Skulle de nya föreslagna sprinklersystemen minska antalet allvarliga olyckor och på så sätt minska skadekostnaderna och antal omkomna till följd av bränder på ro-ro däck?