Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering – slutsatser från ett forskningsprojekt
Författare
Hallin Per-Olof
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
0
Denna rapport sammanfattar slutsatser från flera års forskning inom projektet Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering - för en beredskap inför 2000-talets kriser finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Relaterade titlar
Fler titlar av Hallin Per-Olof