Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand på scoutgård Lund 2017
Författare
Bergholm Ulf
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2017-04-20
inne i en del av förrådsbyggnaden. Räddningstjänsten började med att släcka förrådet på bottenplanet och att plocka ut sex stycken gasolflaskor (P11). Efter ett tag brann taket igenom och då blev det ett hastigt brandförlopp. Taket bestod av eternitskivor, där delar av skivorna ”åkte” iväg då de utsattes för brand (bild 1). Riskbedömning gjordes och det beslutades att ingen skulle gå upp på andra plan för att släcka och det upprättades en begränsningslinje i byggnaden som man lyckas hålla (bild 2).