Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand på takterrass Malmö 2017
Författare
Bergholm Ulf
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2017-06-12
Brand på takteras på femte våningen. Rökdykarna släckte branden på takterrassen med hjälp av hotellets inomhusbrandpost. Samtidigt släcktes också branden från räddningstjänstens maskinstege på utsidan. Den exakta brandorsaken har inte gått att fastställa. Under terrassen och i blomkrukor fanns det väldigt mycket cigarettfimpar. Branden kan ha orsakats av att glödande cigarett tappats eller kastats.