Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Författare
Nyholm Sten E, Hurtig Tomas, Linder Sara, Wiklundh Kia, Fors Karina
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Många samhällsviktiga funktioner förlitar sig idag på elektroniska system och trådlösa kommunikationssystem. Eftersom dessa är mycket känsliga för elektromagnetiska (EM) störningar, utgör EM-störningar ett hot mot samhällsviktig verksamhet. Denna introduktion till EM-hot är avsedd att användas som bakgrundsmaterial för risk- och sårbarhetsanalyser som innefattar EM-hot mot samhällsviktig infrastruktur, till exempel inför införande av eller vid höjd beredskap.
Relaterade titlar
Fler titlar av Nyholm Sten E, Hurtig Tomas, Linder Sara, Wiklundh Kia, Fors Karina