Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Författare
Nyholm Sten E, Hurtig Tomas, Linder Sara, Wiklundh Kia, Fors Karina
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Denna skrift avser att utgöra en vägledning för den som planerar att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) avseende avsiktliga elektromagnetiska hot (EM-hot) mot samhällsviktig infrastruktur. Framtagning av denna vägledning har genomförts på uppdrag av och med stöd från MSB.
Relaterade titlar
Fler titlar av Nyholm Sten E, Hurtig Tomas, Linder Sara, Wiklundh Kia, Fors Karina