Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Genomförande av huvudstudie rörande antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Författare
Nyholm Sten E, Hurtig Tomas, Linder Sara, Wiklundh Kia, Fors Karina
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Många samhällsviktiga verksamheter förlitar sig idag på elektroniska system och trådlösa kommunikationssystem. Eftersom dessa kan vara mycket känsliga för elektromagnetisk (EM) påverkan, utgör avsiktliga EM-störningar ett reellt hot mot samhällsviktig verksamhet. Denna rapport redovisar arbetet med två pilotstudier för risk- och sårbarhetsanalyser av två olika elektronikberoende samhällsviktiga verksamheter utsatta för EM-hot i samband med höjd beredskap. I arbetet har typscenarier med realistiska EM-hot anpassats till analyserade samhällsviktiga verksamheter. Rapporten beskriver även arbete med framtagning av ett medvetandehöjande utbildningsmaterial inom området avsiktliga EM-hot.
Relaterade titlar
Fler titlar av Nyholm Sten E, Hurtig Tomas, Linder Sara, Wiklundh Kia, Fors Karina