Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i kontakt till diskmaskin Jönköping 2016
Författare
Carmestedt Christoffer
Utgivare
Jönköpings kommun
Utgivningsår
0
Ett automatiskt brandlarm från ett kedjehus inkommer till ett väktarbolag som åker och undersöker platsen. Väktaren finner varmt vatten på hela golvet och larmar SOS. Räddningstjänsten lokaliserar att det varit en mindre brand i ett skåp under diskbänken, där sopförvaring sker. Branden har släkts för att en vattenledning har gått sönder av värmen och det är därför det är vatten på golvet. Branden har startat i ett vägguttag underdiskbänken som kommer från en diskmaskin.