Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i K-märkt hotell Vaxholm 2016
Författare
Olsson Daniel, Johansson Kent
Utgivare
Stockholms brandförsvar
Utgivningsår
2016-10-11
Tisdagen den 26 april 2016 larmar en privatperson om brand på Waxholms Stadshotell som är k-märkt. De brinner i konferensdelen på hotellanläggningen. Inga personer skadas, omfattande egendomsskador med som är begränsade till konferensdelen, resterande hotelldelar klarar sig utan brand- och rökskador. Branden startade utomhus i utrymmet vid terrassen på 3:e våningsplanet. En vidare spridning har sedan skett i golvet på terrassen. Dock har det inte förekommit någon vidare spridning till fasaden och in i byggnaden på det 3:e våningsplanet. I och med att branden spridits ner i golvet har den sedan trängt igenom och ned ett våningsplan till matsalen i hotellets konferensdel.