Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ändringar : gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Inför nytryck av MSB777 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar har några mindre ändringar gjorts i innehållet. Det handlar till exempel om referenser till nya Krisberedskapsförordningen och hur Regeringskansliets krishantering är organiserad. Om du har ett äldre exemplar av boken kan du skriva ut denna ändringsförteckning i pdf-format och lägga i din bok.