Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kriskommunikation och förtroende : studie kunskapsöversikt
Författare
Nohrstedt Stig Arne
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Inför forskningsutlysningen "Kriskommunikation och förtroende" som genomfördes 2016 beställdes en kunskapsöversikt som beskriver relevant forskning inom området kriskommunikation avseende orsakerna till att förtroendet minskar (eller ökar) för ansvariga krishanterare inom myndigheter, företag och organisationer och/eller för mediernas rapportering i samband med samhällskriser.
Relaterade titlar
Fler titlar av Nohrstedt Stig Arne