Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av MSB:s stöd till att hantera ebolautbrottet i Liberia
Författare
Tejpar Johan, Zetterlund Kristina
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2015
Denna utvärdering undersöker de insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde till stöd för att hantera ebolautbrottet i Liberia 2014- 1015 – myndighetens hittills största internationella snabbinsats. Syftet är att bedöma vilka resultat MSB uppnådde, vilka faktorer som bidrog till dessa resultat och om insatsen möjliggjorde en framtida permanent internationell sjukvårdsförmåga (Foreign Medical Team, FMT) hos MSB. Den 16 oktober 2014 beslutade Sveriges regering att tilldela MSB 100 miljoner kronor, vilka var öronmärkta för ebolarelaterade insatser i Västafrika. MSB beslutade, på förfrågan från Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO), att bidra med ett FMT som skulle driva en så kallad ebolavårdenhet (Ebola Treatment Unit, ETU) i Monrovia, Liberia. Insatskontexten var snabbföränderlig och MSB:s uppdrag skiftade ett antal gånger. MSB beslutade, i enlighet med den förändrade behovsbilden, att inte öppna den ETU som de hade tilldelats. Istället gav sjukvårdsteamet stöd till en annan ETU, gav råd till det liberianska hälsovårdsministeriet samt bistod den sydöstliga provinsen Sinoe County med att hantera ett ebolautbrott och förstärka ett antal hälsokliniker.