Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin
Författare
Danielsson Erna, Alirani Gertrud, Oscarsson Olof, Große Christine, Olausson Pär M., Jacobsson Joel, Öhman Susanna
Utgivare
Mittuniversitetet
Utgivningsår
2023
På uppdrag av MSB har Mittuniversitetet, Risk och krisforskningscentrum genomfört en oberoende utvärdering av MSB:s hantering av Coronapandemin. Syftet med utvärderingen var att undersöka hur väl MSB har utfört det krisberedskapsuppdrag myndigheten har att stödja berörda aktörer under en samhällsstörning och höjd beredskap. Vägledande för arbetet har varit MSB:s önskan att få kunskap om och rekommendationer för sin interna utveckling.