Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige
Författare
Achberger Christine [red]
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Klimatförändringarna påverkar Sverige och risken för översvämningar och skyfall väntas öka i framtidens klimat. Denna rapport ger en sammanfattning av ett fyraårigt (2012-2015) forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tanken med projektet är att stödja kommuner och länsstyrelser i det pågående klimatanpassningsarbetet med fokus på hantering av skyfall och översvämning från sjöar och vattendrag. Projektet har genomförts av Göteborgs universitet, SMHI, och Karlstads universitet.