Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Portrycksrespons i den övre markprofilen vid kraftig nederbörd : forskning
Författare
Blomén Hanna
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Projektet har studerat portrycksvariationer de översta metrarna i slänter som främst består av leriga jordar. Fältstudier är utförda i två lokaler i Göteborgsområdet. Generellt kan portrycken sägas vara hydrostatiska de översta 5 metrarna av jordprofilen. Detta är viktigt underlag för stabilitetsberäkningar i slänter där de dränerade förhållandena är dimensionerande.