Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Källkritik för Internet
Författare
Leth Göran, Thurén Torsten
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
2000
Föreliggande studie avser att kartlägga, diskutera och analysera de nya källproblem som Internetanvändare ställs inför när man söker kunskap på Internet och försöker skilja ut användbar sådan från annan slags information som också bjuds ut via nätet. I studien behandlas den förändrade mediesituationen samt källkritikerns principer och deras tillämpning på elektroniska källor. Studien avslutas dels med undersökningar rörande elektroniska källor och deras pålitlighet, dels beskrivningar av ett antal konkreta fall som hämtats från Internet.