Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad Garagelänga Karlskoga
Författare
Eidwall Larz
Utgivare
Bergslagens räddningstjänst
Utgivningsår
2013-08-30
När räddningstjänsten anländer möts man av en fullt utvecklad brand med kraftig rökutveckling. Rökdykare bryter upp dom 6 garageportarna och släcker branden. Vidare friläggs väggar och tak utifrån. Två bilar rullades ut som sedan avlägsnades av deras ägare. Branden har startat i garaget längst till höger i längan. Branden har där varit som kraftigast längst in i garaget runt det elskåp som där fanns. Branden har sedan spridit sig till de övriga platserna i garaget där bara glest uppsatta plankor avgränsade dom 6 olika platserna.