Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning Brand AGA gas
Författare
Asp Patrik, Broklint Bengt
Utgivare
Brandkåren Attunda
Utgivningsår
2013-01-30
Måndagen den 6 augusti klockan 13.42 kommer ett larm in till räddningstjänsten om att en brand har uppstått efter en explosion i anslutning till en acetylenflaska där två personer skadas. Acetylen är en mycket lättantändlig gas som vanligtvis produceras vid en reaktion mellan kalciumkarbid och vatten. När den förbränns med oxygen alstrar acetylen den hetaste lågan av alla bränngaser (3200 grader Celsius). Nästan alla blandningsproportioner av acetylen och luft är explosiva, d.v.s. från 2.3% ända till 82 % acetylen i luft. Som exempel hur lätt en acetylen-luft-blandning kan tändas, kan nämnas, att den gnista som man hos sig själv kan utlösa om man har blivit statiskt uppladdad, är mer än tillräcklig för att få gasblandningen att antändas.