Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förmodad brand: Brandlukt i affärslokaler
Författare
Olsson Kent, Nilsson Tommy
Utgivare
Landskrona Räddningstjänst
Utgivningsår
2006-03-17
Brandlukt i affärslokal troligen orsakad av brunnen lysrörsarmatur.