Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utsläpp av farligt ämne: Läckage från järnvägsvagn
Författare
Håkansson Patrik, Andersson Christer
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstad
Utgivningsår
2007-04-02
Mindre läckage av saltsyra (klorvätesyra) från mantelytan på järnvägstankvagn, som tillfälligt står uppställd på Centralstationen i Karlstad. Området kring Centralstationen utryms och spärras av och trafikstopp och räddningsfrånkoppling av kontaktledning genomförs. Läckaget tätas provisoriskt på plats och sedan transporteras tankvagnen tillbaka till kemikalieindustrin, där saltsyran pumpas över till en annan tankvagn.