Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utsläpp av farligt ämne: Utsläpp av bitumememulsion
Författare
Frick Paavo, Nilsson Tommy
Utgivare
Landskrona Räddningstjänst
Utgivningsår
2006-08-09
Utsläpp av bitumenemulsion på grund av sabotage på fyra stycken 1000-liters behållare med risk för miljöpåverkan.