Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolycka: Kollision mellan buss och personbil
Författare
Gunnarsson Göran, Nilsson Tommy
Utgivare
Räddningstjänsten Landskrona
Utgivningsår
2006-07-25
Trafikolycka buss – personbil, räddningstjänstens insats bestod mest av att säkra olycksplatsen. Inga större skador på passagerare.