Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: kemiskbrand på industriområde Göteborg
Författare
Eriksson Jan, Paulsson Bert
Utgivare
Räddningstjänsten Göteborg Mölndal Kungsbacka
Utgivningsår
2005
En kraftig brand uppstår i samband med en explosion på en industrianläggning för ytbehandling. Branden är mycket kraftig och svår att bekämpa. Industrianläggningen hanterar mycket farliga kemikalier med stor risk för skador på naturen om de sprids. Delar av byggnaden kollapsade i ett tidigt skede av branden. Brandspridningen begränsas till den brinnande byggnadsdelen, där det blir omfattande skador, men i övrigt begränsade skador.