Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand på industriområdel : slagg från smältugn tömms av misstag, Boliden Bergsöe, Landskrona
Författare
Sari Janos, Nilsson Tommy
Utgivare
Räddningstjänsten Landskrona
Utgivningsår
2006-05-13
Brand ej i byggnad. En truckförare tömmer av misstag heta blyrester i vatten på asfalt. En vätgasexplosion uppstår och blyrester sprids och antänder staket, truck och gräsbevuxet område.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Sari Janos, Nilsson Tommy