Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i skola : brand i bil vid skola, Torslandaskolan, Göteborg
Författare
Lundqvist Lars, Bergholm Ulf, Jacobsson Lars, Grundén Morgan
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2010-05-11
Den 14 november 02:22 fick Torslanda brandstation automatiskt brandlarm till Torslandaskolan. Framme vid skolan konstaterade de att det brann i en bil som stod mot fasaden på skolan. Brandspridningen var in i skolan och upp på vindsplanet, samtidigt som det blåste kraftigt och med en ogynnsam vindriktning. Konstruktionen på taket var ovanlig vilket gjorde att räddningstjänsten hade svårt att komma igenom för att skapa begränsningslinjer mot branden. Under delar av insatsen var det också problem med att trygga vattenförsörjningen. Efter cirka två timmar fick räddningstjänsten avbryta arbetet på skolans tak. Arbetsmiljön vid denna tidpunkt var också för riskfylld för personalen och strax därefter konstaterades att en flaska med acetylengas fanns mitt i skolan. Skolan blev i princip totalförstörd, de byggnader som klarade sig var idrottshallen och ett mindre sophus.