Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods : förstudie
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Forskningen och arbetet inom områdena transport av farligt gods och intelligenta transportsystem (ITS) har varit fragmenterat och utförts på olika håll under flera års tid. Huvudsakliga anledningar till att utvecklingen inte har gått framåt i takt med logistik- och ITS-området i övrigt är brist på incitamentsmodeller samt att det har saknats en förgrundsfigur som drivit på utvecklingen. Nu görs det på europeisk nivå till en gemensam sak att genom lagstiftning driva utvecklingen inom området och MSB är redo att ta ett helhetsgrepp om detta komplexa område.