Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkerhetsrådgivare - för säkrare transporter av farligt gods
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
Sammanfattning Broschyren är avsedd att vara ett stöd i arbetet med att åstadkomma säkrare transporter genom systematik i farligt godsarbetet. Målgruppen för broschyren är i första hand verksamhetsutövare och säkerhetsrådgivare men även andra som arbetar med bestämmelser om krav på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.