Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning/rapport : Tingvallavägen
Författare
Asp, Patrik
Utgivare
Brandkåren Attunda
Utgivningsår
2010-08-02
En person har vid upprepade tillfällen eldat i sin egna lägenhet inomhus. Personen är i behov av hjälp och lägenheten har väldigt hög brandbelastning. På Tingvallavägen har det i år fram till den 2010-04-29, brunnit fyra gånger inne i samma lägenhet. Syftet med utredningen är att se hur andra organisationer arbetar för att förhindra bränder i bostäder hos personer med hjälpbehov. Fick fyra frågeställningar att besvara i detta PM. 1. Vad har vidtagits för åtgärder? 2. Vem har utfört dessa? 3. Hur robusta och hållbara är dessa åtgärder? 4. På vilket sätt hjälper samhället den här personen och omgivningen från brandskada?