Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning : Brand i radhuslägenheter
Författare
Kullman, Tony, Johansson, Sten
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2011-04-29
Står fel datum i rapporten. Branden var i december 2010, rapporten gjord 2011. Radhusbrand i en bostadslänga med tio lägenheter. Branden har startat på altanen till en av lägenheterna. Okänd orsak i skrivande stund och utredningen är nedlagd av polisen. Totalt skadades nio av radhuslägenheterna av brand eller vattenskador. Massiv insats av räddningstjänsten lyckades inte begränsa brandens framfart, mycket beroende på husets byggnadsteknik i form av bla dolda utrymmen och att branden börjat på utsidan av huset.