Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksundersökning : Brand i parkeringsgarage, Siriusgatan
Författare
Bergholm, Ulf, Nilsson, Madelein, Bergström,, Jan
Utgivare
Räddningstjänsten Göteborg Mölndal Kungsbacka
Utgivningsår
2010-03-04
Denna olycksundersökning avser händelsen med en brand i ett parkeringsgarage där fem bilar blev utbrända och 201 bilar blev mer eller mindre skadade av rök och sot. Olyckan inträffade i stadsdelen Bergsjön, Göteborg den 1 oktober 2009 klockan 02:40. Det var inga personer som kom till skada, däremot blev det stora materiella skador på bilar och delar av garaget. Utredningen har främst arbetat med intervjuer, insatsrapport och platsbesök i garaget. Räddningsinsatsen innebar en svår rökdykarinsats där det var långa vägar fram till branden och där rökdykarinstruktionen frångicks till vissa delar. Under insatsen blev det också tillbud då betong och en ventilationstrumma rasade ner från taket i garaget. Insatsen försvårades också av att frånluftsöppningar var i det närmaste obefintliga och där några rökluckor som fanns vid nybyggnation har tagits bort. Dessutom var trapphusen till lägenheterna sammanbyggda med garaget. Utredningen har kommit fram till ett antal rekommendationer, både avseende räddningsinsatsens genomförande och det byggnadstekniska brandskyddet i denna typ av garage. Rekommendationerna sammanfattas i kapitel 5.