Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning : Brand i garage under flerbostadshus
Författare
Bergfeldt, Måns
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2010-02-19
Brand i garage under flerbostadshus. Svårigheter uppstod med att brandgasventilera garaget på ett effektivt och lämpligt sätt. Brandplatsundersökningen genomfördes 2009-11-13 i omedelbar anslutning till insatsen.