Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning : Brand i skola
Författare
Erlandsson, Ulf
Utgivare
Stockholms brandförsvar
Utgivningsår
2009-10-30
Söndag den 18 oktober 2009 kl. 03.00 inkom larm om brand i skola i Gustavsberg på Värmdö. På avstånd kunde kraftiga lågor och rök observeras på väg fram. Vid brandförsvarets ankomst stod byggnaden i full brand. Vinden var övertänd och branden spred sig snabbt ner i hela byggnaden. Efter en stund inträffade en kraftig rökgasexplosion som tryckte ut ytterväggarna varvid yttertaket rasade in delvis. I samband med detta skadades en brandman lätt. Detta inträffade troligen beroende på att ett kylrum var inbyggt i fastigheten, troligen isolerat med frigolit eller liknande vilket producerade en stor mängd oförbrända gaser som samlades i byggnaden. Brandförloppet blev kraftigt och inledningsvis var vattenförsörjningen otillräcklig på grund av närmaste brandpost var ur funktion. Senare efter en längre slangdragning och komplettering med flera tankbilar kunde angränsande byggnader räddas. Skolan bestod av ytterligare två byggnader och den närmaste skolbyggnaden låg endast 5,7 meter ifrån den brinnande byggnaden och hotades länge att antändas av strålningsvärmen men kunde räddas genom vattenbegjutning. Totalt arbetade 30 brandmän på platsen med ledningsstöd från Stockholm.