Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Quantifying risk for deemed-to-satisfy apartment buildings
Författare
Johansson, Ulf Carl
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2010
Studien undersöker om det är möjligt att kvantifiera de risker som är förbundna med byggnader som är designade enligt preskriptiva krav. Studien var begränsad till australiensiska och svenska byggnormer.