Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire evacuation in underground transportation systems: a review of accidents and research
Författare
Fridolf, Karl
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2010
Även om det finns många likheter i jämförelsen mellan utrymning från transportsystem under mark och utrymning från en traditionell byggnad, så finns det också många skillnader som måste beaktas både i designskedet och i driftskedet av transportsystem under mark. Genom att kombinera observationer från tidigare olyckor och slutsatser från empirisk forskning kan problemområden identifieras som framtida forskning bör fokusera på för att öka säkerheten i transportsystem under mark. Syftet med denna rapport har därför varit att undersöka och sammanfatta litteratur relaterad till utrymning i transportsystem under mark, samt att föreslå framtida forskningsområden i ämnet. Lite grovt kan den studerade litteraturen delas in i tre kategorier: (1) tidigare inträffade olyckor i transportsystem under mark, (2) teorier och modeller inom mänskligt beteende vid brand, och (3) empirisk forskning relaterad till utrymning i transportsystem under mark.