Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
CFD-beräkningar på parallella processorer : en utvärdering av parallella beräkningar för modellering av rumsbrand med Fire Dynamics Simulator
Författare
Vestin, Gunnar, Wahlqvist, Jonathan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Att använda datorer och CFD-beräkningar (Computational Fluid Dynamics) för att model-lera fysikaliska fenomen, som exempelvis bränder, har blivit allt vanligare. Exempel på användningsområden är bland annat utvärdering av brandskydd vid projektering, brandorsaksutredningar, förutse röktransport i byggnader och tunnlar samt produktutveckling. Med mer avancerade modeller för brandmodellering, ett ökat krav på effektivitet och ett förhöjt behov av datorkapacitet har intresset för möjligheten att fördela beräkningarna på flera parallellt arbetande processorer vuxit. Det var parallella CFD-beräkningar som stod i fokus för detta projekt.