Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Pyrotekniskt genererade aerosoler - experimentella studier med avseende på funktion och risker rörande människor och teknikd
Författare
Ekström, Jonas, Nilsson, Björn
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Pyrotekniskt genererade aerosoler (PGA) är ett relativt nytt släckmedel på den svenska marknaden och dess effekter på elektroniska komponenter och på vår hälsa är inte fullt utredda. Syftet med denna rapport är att försöka ge svar på några frågor som finns. Är PGA farligt för hälsan? Genereras skadliga halter av restprodukter? Är genererad aerosol skadlig för elektriska komponenter? Ökar utlöst aerosol ledningsförmågan i luft? Ett flertal försök utfördes dock med endast ett fabrikat och med en dimensionerande koncentration av 40-80 g/m3. Försöken utfördes i liten och i full skala, småskaleförsöken i brandtekniks lokaler på LTH och fullskaleförsöken på Räddningsverkets övningsfält i Revinge.