Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Optokablars funktion vid brandpåverkan
Författare
Månsson Lennart
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1987
Optokablars (optisk kabel) förmåga att upprätthålla funktionen under brand har studerats genom brandprovningar vid Brandteknik, SP. Stora förtjänster kan uppnås om signaler kan nå fram från t ex larmanordningar, datorer eller telefonväxlar trots att brand utbrutit i en del av byggnaden. Inledande provningar i liten skala visade att det är i första hand de mekaniska påkänningarna på den optiska fibern som begränsar dess förmåga att motstå brand. Provningar utfördes därefter i stor skala i brandprovningsugnar, där kablarna monterades på olika sätt i kabelstege. Undersökningen visar att för att uppnå speciella brandmotståndsegenskaper krävs särskilda konstruktionslösningar, t ex i kabelns mantel. Projektet finansierat av Brandforsk.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Månsson Lennart