Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analys av risker avseende personsäkerhet och brand vid läkemedelsproduktion : AstraZeneca Södertälje
Författare
Rosenqvist Henrik, Wikström Joel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Denna rapport innehåller en analys av risker avseende personsäkerhet och brand i byggnad 621 på AstraZenecas anläggning Gärtuna i Södertälje. Anläggningen i Gärtuna är idag världens största produktionsfabrik för läkemedelstabletter. Byggnad 621 är den största byggnaden på anläggningen och har byggts ut i flera omgångar. Detta har medfört att gångavstånden i vissa delar av byggnaden blivit långa utan att någon reflekterat över hur detta påverkar personsäkerheten vid en eventuell utrymning av byggnaden. Rapportens syfte har därför varit att undersöka om arbetsmiljön i byggnaden avseende brand är säker.