Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Regional risk- och krishantering : en studie av samtliga länsstyrelsers risk- och sårbarhetsanalyser
Författare
Hamrin Ivar, Strömgren Michael
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Samtliga myndigheter, kommuner och landsting skall utföra risk- och sårbarhetsanalyser för att stärka samhällets krisberedskap. Länsstyrelsernas regionala risk- och sårbarhetsanalyser är viktiga underlag för det förebyggande, hanterande och återuppbyggande arbete som skall genomföras på regional nivå samt i arbetet med att öka kunskapen om samhällets förmåga att hantera hot och risker. I detta examensarbete studeras samtliga länsstyrelsers risk- och sårbarhetsanalyser avseende 2006 förutom Länsstyrelsen i Norrbottens län då de ej har lämnat in en analys.