Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metod för dimensionering av bärförmåga vid brand med riskanalys
Författare
Nilsson Martin, Ödén Mattias
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Syftet med detta examensarbete är att visa på beräkningsmetoder som kan användas i en dimensionering av bärförmåga vid brand med riskanalys för att uppnå en optimal nivå på brandskyddet för bärande konstruktioner.